Infrastruktur penetrationstest

”Hvis jeg havde 6 timer til at fælde et træ, ville jeg bruge de første 4 timer på at gøre min økse skarp” – Patrick Engebretson

Virksomheder i dag er mere og mere afhængige af teknologi og applikationer/systemer ændrer sig løbende – i takt med det opstår der nye og flere åbninger, som hackerne kan udnytte.

Hackerne bliver hele tiden dygtigere og arbejder mere målrettet. Konsekvenserne kan typisk inddeles i følgende kategorier:

 • Økonomiske tab
 • Tab/ændring af data
 • Forstyrrelse af driften

For at imødekomme disse trusler, er det nødvendigt at teste infrastrukturen med løbende mellemrum. I denne forbindelse skelnes der mellem disse typer af penetrationstest af infrastrukturen:

 • Ekstern
  • Simulering af et udefrakommende hackerangreb
 • Intern
  • Simulering af, hvordan en hacker, som er på indersiden af netværket, vil arbejde sig videre ind i virksomheden

Inden opstart af en penetrationstest af infrastrukturen, vil der altid blive afholdt et kick-off møde, hvor projektdeltagerne mødes og får drøftet tidsplan, faser i projektet, fastlæggelse af reglerne og koordinere de praktiske omstændigheder.

Hver penetrationstest afsluttes med en rapport, som indeholder et Executive Summary og et mere teknisk område. I den eksterne penetrationstest vil følgende områder blive gennemgået:

FaseBeskrivelseToolsToolsToolsTools
1FootprintingWHOIS, nslookup, dig, search engines
2Host discovery and enumerationHost Discovery: Nmap, vulnerability scanners, and other scanning toolsEnumeration: nmap, vulnerability scanners, tcpdump, wireshark and custom scriptsOperating System Identification: nmap, vulnerability scanners, netcat, sysinternals tools, and custom scriptsNetwork Toplogy Mapping: ping, trace route, nmap netmask and timestamp requests
3Vulnerability identification and exploitationVulnerability identification: Nessus, metasploit framework, nikto, nmap, OS commands, and custom scripts and toolsVulnerability exploitation: Tools used: Tested exploits, native MS Windows and Unix commands, netcat, metasploit framework, sqlmap and custom scripts
4Escalation and propagationTested exploits, native MS Windows and Unix commands, netcat, osql, isql, metasploit framework, sqlmap and custom scripts

De 4 områder er de samme for eksterne penetrationstest. Dog er der nogle forskelle i metode og værktøjer i forhold til en intern penetrationstest.

Penetrationstesterne hos GlobalSequr har blandt andet erfaring fra:

 • NATO
 • Fortune 500 virksomheder
 • Vinder af DefCon

Interesseret i Infrastruktur penetrationstest?
Udfyld nedenstående og vi vil kontakte dig.

FAQ