GDPR as a Service

“Privatliv er ikke en option”– Gary Kovacs

 

 

I forbindelse med den nye persondataforordning, der er trådt i kraft d. 25. maj 2018, vil de fleste virksomheder gennemføre et større projekt i forhold til at blive ”compliant”.

Da din virksomhed er dynamisk og konstant er i udvikling, så betyder det, at I muligvis får andre typer af persondata, at systemlandskabet ændrer sig, eller at procedurerne, politikkerne og kontrolapparatet løbende skal opdateres.

Derudover er der krav om at alle offentlige myndigheder, samt private virksomheder, der har persondata som kerneaktivitet, skal have en Data Protection Officer (DPO).

Der er en lang række områder, som er afgørende for, om din virksomhed kan vurdere, om I har behov for en DPO i forhold til lovgivningen. Hvis I er i tvivl kan I læse denne artikel:

https://www.fdih.dk/jura/persondata/artikler/hvornar-skal-en-virksomhed-have-en-dpo

Selvom virksomheden ikke opfylder kravene til at have en DPO, så er der alligevel en lang række krav, der skal følges i persondataforordningen. Der skal opdateres procedurer, processer, ”right to be forgotten” skal overholdes, og en række andre områder skal adresseres løbende.

Hele området omkring persondataforordningen er et komplekst område, som er under løbende tilretning. Derfor kræver det, at ens viden følger med udviklingen, hvilket kan være svært, hvis det ikke er et hovedfokus for virksomheden.

Med en GDPR as a Service fra GlobalSequr sikrer vi, at virksomheden hele tiden er ajour i forhold til lovgivningen. Vi afsætter timer hvert kvartal til opfølgning på de forskellige områder. Så din virksomhed har tryghed for, at der er styr på dette område.

De områder, som GlobalSequr løbende vil vedligeholde, udbygge og sikre at det matcher din virksomhed er områderne:

GDPR as a Service fra GlobalSequr er en abonnementsaftale, hvor vi sammen definerer, hvor mange timer vi hvert kvartal skal hjælpe din virksomhed. En typisk aftale kan spænde fra ½ dag til 5 dage per kvartal, afhængig af kompleksiteten af din virksomhed.

Med en serviceaftale fra GlobalSequr får din virksomhed adgang til specialister, der kender din virksomhed og kan rådgive på et højt fagligt niveau. Samtidig med, at I kan fokusere på jeres kerneforretning.

Interesseret i GDPR as a Service?
Udfyld nedenstående og vi vil kontakte dig.

FAQ