Nagios

https://www.nagios.org/

Nagios XI je proaktivní monitorovací řešení pro IT systémy, produkční servery a stanice, díky kterému budou odpovědné osoby vždy informovány v případě, kdy systémy nereagují, nebo nereagují očekávaným způsobem. Tímto je možné potíže napravit dříve, než dojde k narušení vašeho podnikání.

Toto řešení je zajímavé pro všechny společnosti vyžadující stabilitu svých IT systémů. Nagios XI neustále monitoruje zařízení v síti a může vám zaslat zprávu téměř o všem – a to okamžitě po vzniku problému. Například budete mít přehled o tom, když:

  • vy nebo některý z vašich zaměstnanců nebudete moci odesílat nebo přijímat emaily
  • nefungují internetové stránky
  • serverům chybí kapacita
  • nefungují síťové přepínače
  • uživatelé nemohou tisknout z tiskáren
  • se porouchá kopírka
  • dojde k odpojení telefonního systému.

Při používání Nagios XI si můžete nastavit celou řadu hlášení o stavu vaší provozní situace. Tyto zprávy mohou být generovány automaticky každý den, týden nebo měsíc, a lze je nastavit tak, aby měly hodnou jak pro IT oddělení, tak i management, protože vytváří průběžný přehled o stabilitě operací společnosti.

Hlášení, která mimo jiné popisují časovou efektivitu vašich zařízení, jsou důležitá zejména tehdy, pokud jste některé z vašich síťových zařízení outsourcovali či svěřili třetím osobám. V případě, že váš partner nebude dodržovat podmínky vaší dohody o úrovni poskytovaných služeb (SLA), lze toto chování snadno prokázat. GlobalSequr A/S s řešením Nagios XI pracuje již mnoho let a na základě těchto zkušeností jsme byli schopni dosáhnout velké míry automatizace pro platformu Nagios XI. Díky této automatizaci je monitorovací proces schopen vyhledávat a odstraňovat problémy, které mohou ve vašem podnikání nastat.