CSR

Logo_pige-212x300

GlobalSequr arbejder med vores sociale ansvar i flere forskellige forbindelser. Brancherelateret er vi sponsorer af organisationen DataEthics, som arbejder for øget IT-sikkerhed og privatliv
i det digitale forum. Vi har også et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er lagt særligt vægt på et socialt og inkluderende arbejdsrum og faciliteter, der tager højde for forskellige arbejdsmæssige behov. I den forbindelse har vi lavet en aftale med Furesø kummune og har ansat en elev med autisme, som skal være en del af vores interne team i virksomheden.

Ud over vores faglige fokus på socialt ansvar, er vi også engageret i støtte til lokalområdet. Vi har valgt at bidrage ved at sponsorere BørneBasketFonden. BørneBasketFondens formål er at få børn i bevægelse og skabe et stærkt fællesskab igennem inkluderende og dynamiske aktiviteter.

Code of Conduct

GlobalSequr finder det derudover utrolig vigtigt, at vi kan leve op til FN Global Compacts ti principper. Vi prioriterer disse principper højt, da de sikrer, at vi ud over vores nationale sociale ansvar også udviser et mere generelt og globalt socialt ansvar.

De ti principper fra FN’s Global Compact

  • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
  • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
  • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
  • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse