GDPR

Persondataforordningen er trådt i kraft d. 25. maj 2018. For nogle virksomheder kræver det mindre ændringer at leve op til disse krav, men for de allerfleste virksomheder vil disse ændringer kræve en række omstruktureringer i virksomheden, som skal være fuldt implementeret inden ikrafttrædelsen.

Det vigtigste er derfor, at din virksomhed allerede starter nu med at få overblik over jeres nuværende situation, så det bliver muligt at forholde sig til, hvad der skal opdateres. Med denne drejebog har I en køreplan for det samlede forløb.

Læs mere om GDPR

1

Planlægning

For at nå i mål med persondataforordningen er det første og vigtigste skridt, at din virksomhed får god forståelse for lovgivningens indhold, hvordan det påvirker jeres virksomhed, og hvad der skal til, for at I når sikkert i mål.

Læs mere

2

GAP-analyse

En GAP-analyse har til formål at finde frem til, hvor virksomheden burde være og hvor virksomheden reelt er. En GAP-analyse bør altid tage udgangspunkt i en risikovurdering, strategi og sammenholde den med best practise indenfor GDPR og IT-sikkerhed.

Læs mere

3

Evaluering

I evalueringsfasen bliver der skabt det totale overblik over hvor jeres virksomhed er i forhold til GDPR. I denne fase arbejder vi med hvordan data kommer ind, risikoanalyser, muligvis konsekvensanalyser, datastrømsanalyser og beskriver datastrømme.

Læs mere

4

Implementering

Når din virksomhed har gennemført de forskellige faser inden for planlægning, GAP-analyser og evaluering, er tiden moden til at implementere de forskellige tiltag, der er nødvendige for, at din virksomhed kan leve op til persondataforordningens krav.

Læs mere

5

Drift

Når din virksomhed har gennemført de forudgående faser omkring persondataforordningen, så er det vigtigt, at de tiltag, der er blevet gennemført, også bliver vedligeholdt, opdateret og ændret i takt med din virksomhedsudvikling.

Læs mere

GlobalSequr kan forkorte jeres proces markant og gennemføre projektet i en højere kvalitet, fordi vi har ekspertisen, frameworks og dokumentskabeloner, der dækker væg-til- væg i jeres GDPR-projekt.

FAQ