EU Persondataforordningen

Hvad er Persondataforordningen og hvilken betydning vil den have for din virksomhed?

Persondataforordningen skaber stadig en del usikkerhed hos mange danske virksomheder og vi vil derfor bestræbe os på at gøre det lidt mere klart.

Vil du vide mere om hvordan GlobalSequr kan hjælpe?

Book et møde

Mange aspekter i den nye persondataforordning ligner de tidligere regler, men der er dog nogle væsentlige ændringer. De vigtigste ændringer i forordningen er:

 • at den registrerede person får udvidede rettigheder, som f.eks. retten til at blive glemt
 • at der kommer øgede dokumentationskrav, som inkluderer en udarbejdelse af privatlivspolitikker
 • at en lang række virksomheder skal have / bør have en Data Protection Officer (DPO)
 • og at der skal implementeres ”Privacy by Design”, hvilket betyder, at virksomhedens systemer skal have databeskyttelse inkorporeret fra starten.

Persondata dækker i forordningen over en bred vifte af informationer såsom navn, adresse, CPR-numre, portrætbilleder, e-mail adresser, overbevisning og meget mere.

Persondataforordningen dækker over en langt større gruppe kategorier end tidligere, vedrørende både medarbejdere, kunder og leverandører. Persondata dækker altså alt fra navn og CPR. Nummer, til race og seksuel orientering.

En række af de kernepunkterne hvor virksomhederne skal forholde sig til de ovenstående eksempler, er:

 • hvilke data eksisterer
 • hvordan håndteres data
 • hvad skal data bruges til
 • hvordan slettes data
 • hvordan logger man aktivitet på netværket
 • hvordan opdager man, at man er blevet kompromitteret
 • hvordan informeres myndighederne

Persondataforordningen træder i kraft d. 25 maj 2018, hvorefter der er indført nogle væsentligt forhøjede bøder på op til 4% af virksomhedens globale omsætning med et maksimum på EUR 20 millioner. For nogle virksomheder kræver det kun mindre ændringer at leve op til kravene, men for de fleste virksomheder vil disse ændringer kræve en række større omstruktureringer. Det er derfor vigtigt at alle virksomheder på nuværende tidspunkt, er begyndt at undersøge omfanget af forordningen for deres specifikke virksomhed.

Vil du vide mere om hvordan GlobalSequr kan hjælpe?

Book et møde