IT-sikkerhed

Er i opmærksomme på jeres IT-sikkerhedsniveau?

IT- og Informations-sikkerhed handler om at beskytte den viden og de processer, som organisationens forretnings– og eksistensgrundlag hviler på. For de fleste virksomheder kan det være vanskeligt selv at skabe det fornødne overblik over det aktuelle sikkerhedsniveau, og dermed tilsvarende svært at vælge de rigtige løsninger og opnå det ønskede sikkerhedsniveau.

Strategi og planlægning

Få et overblik over den aktuelle sikkerhedsmæssige tilstand i jeres IT-systemer gennem en grundig sikkerheds- og risikovurdering med tilhørende risikoanalyse. I dag er en IT-sikkerhedspolitik et meget vigtigt redskab i jeres forretning.

Design og implementering

Vi analyserer forretningsgange fra bestyrelsesniveau og ned og assisterer i de respektive faser, der kræves for at definere den IT-sikkerhedspolitik i virksomheden, der er forankret af ledelsen.

Beskyt viden og processer igennem IT-sikkerhed

For de fleste virksomheder er der store udfordringer forbundet med at få etableret det ”rigtige” sikkerhedsniveau i organisationen og derigennem opnå den ønskede effekt.

Opnå effektive forbedringer

I GlobalSequr arbejder vi med IT- og Informations-sikkerhed ud fra et holistisk perspektiv. Vi fokuserer på vore kunders forretningsmæssige drift og udvikling samt den IT-mæssige driftstabilitet. Vore løsninger har som mål at sikre den bedst mulige IT- og Informationssikkerhed inden for de aftalte rammer – primært gennem effektive forbedringer.