Timeline

Vi beskriver her vores erfaringer fra tidligere implementeringer, og prøver at give en indikation af hvilke ressourcer der skal allokeres, samt hvor lang tid der skal sættes af i de enkelte faser. Målet er, at virksomhederne bliver bedre i stand til at planlægge processen, samt beslutte hvornår de skal gå i gang.

Naturligvis er der stor forskel på hvilke data de enkelte virksomheder ligger inde med, hvordan de håndteres i dag, og hvilke systemer der eksisterer til at beskytte misbrug af persondata. Implementeringer er heller ikke en lineær proces. Der er en række opgaver det vil være naturligt at køre sideløbende.

Oversigten over tidsforbruget skal ses som en guideline.

Tidsforbrug oversigt

Compliance check 7 til 10 dage Der skal beregnes en del intern tid til at få overblik over hvilke data der ligger i de forskellige afdelinger og hvordan disse data bruges.
Budgettering 7 dage til 1 måned Det kan være nødvendigt at lave budgettet tidligt i processen, men ofte er det muligt at lave et mere præsist budget efter endt data mapping
Intern data mapping Mellem 14 dage og 2 måneder Dette er den vigtige fase, der giver overblikket over, hvad der skal ske fremadrettet. Her vil de fleste afdelinger blive involveret, så det er vigtigt at få ansvars afklaret inden start.
Passende tekniske foranstaltninger Min 6 måneder Da der altid vil være behov for et vist niveau af foranalyse, tilpasninger / tilretninger og tests kræver dette punkt at der afsættes nok tid.
Nye procedurer og processer 6 – 18 måneder En opgave, der kræver stor opmærksomhed hos mange virksomheder, er struktureringen af de interne processer og de fremtidige procedurer for håndtering af persondata.
Juridiske dokumenter 3-6 måneder Der er en del krav til juridiske dokumenter i implementeringen. Naturligvis er der en række standard dokumenter tilgængelige, men vi anbefaler at være meget forsigtig med den fremgangsmåde, da det ofte efterlader en del fejl og mangler.
Awareness træning 12 måneder Den menneskelige faktor vil altid spille ind omkring sikkerhed og datahåndtering. Det er vigtigt at medarbejderne forstår, hvorfor disse ændringer er vigtige, og at de bliver minder herom med jævne intervaller.