Gør ledergruppen parat

EU Persondataforordningen – hvad skal der være styr på?

Målet med dette program er at give virksomheden viden om de centrale principper for databeskyttelse og indsigt i de juridiske og IT-tekniske krav, som udspringer af EU persondataforordningen.

Efter endt gennemgang vil deltagerne være parat til at indgå i en kvalificeret dialog om, hvilke tiltag der skal gennemføres for, at virksomheden kan arbejde hen mod overholdelse af EU persondataforordningen.

Vi afholder et møde med virksomhedens ledergruppe, som tager ca. 3 timer. Fra vores side vil deltage en advokat fra WTC advokaterne A/S og en informations sikkerhedsrådgiver fra GlobalSequr A/S.

Forud for programmets afholdelse skal virksomheden besvare nogle spørgsmål, som sætter os i stand til at tilpasse programmet til netop jeres virksomhed. Programmet indeholder som udgangspunkt nedenstående præsentation, men vi forventer en åben dialog med fokus på jeres virksomheds behov og mulighed for, at I får besvaret jeres eventuelle spørgsmål.

  • En grundig introduktion til begreber og definitioner vedrørende databeskyttelse
  • Eksempler på omfanget af sikkerhedsbrud/incidents
  • En forståelse af data og håndtering heraf
  • Viden om hvad sikker opbevaring og behandling af data omfatter
  • Har virksomheden brug for en Data Protection Officer?
  • Hvilke databeskyttelsespolitikker og dokumenter er nødvendige for compliance?

Prisen for dette program er kr. 9.995 + moms.

Vi bistår gerne efterfølgende med et egentligt compliance-tjek. Målet med et compliance-tjek er at sikre, at virksomheden har et solidt overblik over, hvilke persondata der er i virksomheden,
og hvordan disse behandles. Samtidig vil et compliance-tjek give virksomheden en forståelse for, hvilke IT systemer der håndterer og beskytter disse persondata.

Et compliance-tjek munder ud i en rapport, der indeholder juridiske og IT-sikkerhedsmæssige anbefalinger. Rapporten skal fungere som et værktøj for virksomheden til at starte de processer, der kræves for, at virksomheden kan tilpasses til de nye krav i EU Persondataforordningen.