Compliance tjek

EU Persondataforordningen –få værktøjet til at starte tilpasningsprocessen

Et compliance-tjek henvender sig til de virksomheder, der allerede har en god forståelse af, hvad den nye EU Persondataforordning kræver af den enkelte virksomhed både fra et juridisk og et IT teknisk synspunkt. Har virksomheden ikke denne forståelse, anbefaler vi, at virksomheden starter med vores program ”Gør ledergruppen parat”*.

Målet med et compliance-tjek er at sikre, at virksomheden har et solidt overblik over hvilke persondata, der er i virksomheden, og hvordan disse behandles. Samtidig vil et compliance-tjek give virksomheden en forståelse for hvilke IT-systemer, der håndterer og beskytter disse persondata.

Gratis mini-compliance tjek

Prøv vores gratis mini-compliance tjek for at få et overblik over hvor langt i er med persondataforordningen.

Et compliance-tjek forløber således:

 • Virksomheden vil inden mødet modtage et spørgeskema med ca. 40 spørgsmål. Det vil formentlig ikke være én person alene, der kan besvare dem alle. Der vil typisk være flere faggrupper/teams,
  der skal ind over besvarelsen for, at den bliver fyldestgørende.
 • Møde i virksomheden med en advokat fra WTC advokaterne A/S og en informations sikkerhedsrådgiver fra GlobalSequr A/S. Sammen med relevante medarbejdere i virksomheden gennemgår vi besvarelsen af spørgeskemaet for at sikre os en forståelse af virksomhedens behandling af persondata og IT-sikkerhedsniveauet.
 • Baseret på besvarelsen af spørgeskemaet og det afholdte møde udfærdiger vi en rapport, der indeholder juridiske og IT-sikkerhedsmæssige anbefalinger. Rapporten skal fungere som et værktøj for
  virksomheden til at starte de processer, der kræves for, at virksomheden kan tilpasses de nye krav i EU Persondataforordningen.

På mødet og i rapporten vil vi udover at klarlægge virksomhedens nuværende situation også belyse nedenstående punkter:

 • Er der behov for, at der udpeges en person, der har ansvaret for virksomhedens behandling af personoplysninger?
 • Er en konsekvens analyse/Data Protection Impact Assessment nødvendig?
 • Bør virksomheden overveje at designe en bedre beskyttelse af persondata, herunder anvendelse af privatlivsfremmende teknologier.
 • Hvordan trænes medarbejdere i korrekt behandling af personoplysninger?

Prisen for dette compliance-tjek er kr. 24.995 + moms.

* ”Gør ledergruppen parat” indeholder et ca. 3 timers møde med virksomhedens ledergruppe. Fra vores side vil deltage en advokat fra WTC advokaterne A/S og en informationssikkerhedsrådgiver fra GlobalSequr A/S. Målet er, at virksomheden efter endt gennemgang vil være parat til at indgå i en kvalificeret dialog om, hvilke tiltag der skal gennemføres for, at virksomheden kan arbejde hen mod overholdelse af EU persondataforordningen.