Quest IAM

https://www.oneidentity.com/

Systém správy identit a přístupů (Identity Access Management – IAM) je rámec, která podnikům pomáhá spravovat síť jejich interních a externích uživatelů.

Systém IAM se používá ke sběru dat o uživatelích sítě a jejich chování v síti. Tímto způsobem je možné zajistit, aby uživatelé měli přístup pouze k údajům a aplikacím relevantním pro daného uživatele. Kromě toho systém dále oznámí, pokud se uživatel chová neobvykle nebo se snaží získat přístup k údajům či do aplikací, k jejichž přístupu není oprávněn. Tímto způsobem jsou všichni uživatelé automaticky schvalováni / zamítáni a monitorováni, což snižuje náklady na interní a externí bezpečnost. Tato oprávnění se mohou automaticky měnit na základě uživatelova statusu, informačních potřeb nebo změn v korporátní struktuře.

GlobalSequr A/S nabízí systém Quest IAM vyznačující se vysokou kvalitou a využitelností. Díky němu získáte komplexní reporting v reálném čase o všech událostech, potenciálních hrozbách a nástrahách, takže uživatelé mohou produkt používat bez nepřetržité podpory vašeho IT oddělení.