DPOrganizer

https://www.dporganizer.com/

DPOrganizer je software vytvořený švédskou softwarovou společností Beyano AB. DPOrganizer pomáhá vaší společnosti vytvořit kompletní a aktualizované mapování procesu zpracování osobních údajů. Data získaná výše uvedeným mapováním jsou snadno přístupná, jednoduše srozumitelná a aplikovatelná, a to i bez rozsáhlých znalostí o ochraně dat.

Pro dodržení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je nezbytné znát nové požadavky a vědět, jak data v dnešní době spravovat. Mapování poskytované programem DPOrganizer slouží jako nástroj pro upřesnění stávajících procesů pro nakládání s osobními údaji.

Příklady oblastí, které DPOrganizer pokrývá, zahrnují:

  • Jaký druh údajů se zpracovává?
  • Odkud tyto údaje pocházejí
  • Proč jsou tyto údaje zpracovávány
  • Právní základ zpracování
  • Jaká zařízení jsou použita během zacházení s údaji, včetně instrukcí a umístění
  • S jakými třetími stranami jsou údaje sdíleny
  • V jaké databázi jsou údaje uloženy
  • Kde jsou osobní údaje přístupné
  • Doba zdržení, než jsou údaje opět dostupné
  • Kontaktní osoba / odpovědný zaměstnanec

Díky programu DPOrganizer získáte nejen hodnocení, ale také veškeré nástroje pro použití údajů v rámci vašeho podnikání.