BitRater

BitRater je antivirový program, který oproti tradičním antivirovým programům nabízí více než jen odstranění již známých virů. Pracuje se dvěma koncepty nazývanými blacklisting (zápis na černou listinu) a whitelisting (zápis na bílou listinu).

Blacklisting spočívá ve vytvoření seznamu identifikovaných nežádoucích procesů, které BitRater zablokuje. Tyto nežádoucí procesy tedy nemohou běžet na vašem počítači a program je může kompletně odstranit.

U whitelistingu naopak není nutné, aby BitRater virus znal a mohl jej zastavit. BitRater totiž zajistí, aby na počítači běžely výhradně předem schválené procesy. Díky whitelistingu tak má IT administrátor plnou kontrolu nad tím, co jde do sítě.

BitRater provede analýzu všech procesů před implementací a neprovádí pokaždé skenování pevného disku. Blacklisting a whitelisting tedy vyžadují menší četnost skenování, což ve výsledku znamená podstatně nižší nároky na výpočetní výkon.

BitRater dále nabízí cloudovou službu BitRater Cloud Service, což je prostředí pro virtuální analýzu, které zpracovává a sleduje jak dobré, tak škodlivé procesy, a je v trvalém spojení s nainstalovaným programem BitRater.