CSR

Společnost GlobalSequr A/S realizuje vlastní společenskou odpovědnost v různých oblastech, různými způsoby. V rámci našeho odvětví podporujeme organizaci DataEthics zabývající se zvýšením IT bezpečnosti a zejména zajištěním soukromí v digitálním světě. Vyznačujeme se dynamickým pracovním prostředím s důrazem na společensky odpovědné a inkluzivní prostředí, včetně zařízení zohledňujících mnoho rozdílných potřeb a preferencí. V rámci této společenské odpovědnosti jsme na základě dohody s obcí Furesø zaměstnali v našem interním týmu osobu s autismem.

Vedle našeho profesního zaměření se rovněž angažujeme v místní komunitě, kde jsme se rozhodli podpořit místní organizaci BørneBasketFonden. Smyslem této organizace je ukázat dětem cestu k fyzickým aktivitám a  prostřednictvím těchto inkluzivních fyzických aktivit vytvořit silnou kolektivní komunitu.

Kodex chování

GlobalSequr je dále přesvědčen o důležitosti dodržování deseti základních principů inciativy UN Global Compact. Tyto principy jsou pro nás prioritou, neboť zajišťují, že naše úsilí vede k mezinárodní společenské odpovědnosti se širším dosahem.

Deset základních principů UN Global Compact

  • Firmy by měly podporovat a respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva.
  • Firmy by měly zajistit, aby nenesly žádnou spoluúčast na porušování lidských práv.
  • Firmy by měly uznávat právo na sdružování zaměstnanců a právo na kolektivní vyjednání.
  • Firmy by měly zamezit jakékoli formě nucené práce.
  • Firmy by měly zamezit dětské práci.
  • Firmy by měly bránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání.
  • Firmy by měly podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí.
  • Firmy by se měly účastnit se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
  • Firmy by měly podporovat vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií.
  • Firmy by měly bojovat proti korupci všech forem, včetně úplatkářství a vydírání.