Připravte vedení společnosti

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – Připravte vedení společnosti

Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům základní znalosti o ochraně údajů a bezpečnosti včetně poskytnutí náhledu do právního a technického základu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Účelem této prezentace je zajistit, aby všichni členové vedení byli schopni přispět do diskuze o dalším vývoji společnosti vedoucímu ke splnění požadavků nových právních předpisů.

Tento seminář trvá zhruba 4 hodiny a povedou jej pověřený advokát a náš specialista na IT bezpečnost.

Témata přednášek:

  • Důkladné představení konceptů a definic v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Příklady porušení pravidel bezpečnosti / incidentů.
  • Lepší pochopení povahy údajů a jejich zpracování.
  • Informace o bezpečném uložení a zpracování osobních údajů.
  • Potřebuje společnost Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)?
  • Informace o různých dokumentech nezbytných pro splnění požadavků nařízení.

Jak již bylo zmíněno výše, seminář obsahuje detailní prezentaci problematiky s následnou diskuzí 1-1 o tom, jakým způsobem může společnost splnit nové požadavky a jak společnost „zajistit“ proti zneužití osobních údajů a proti ekonomickým ztrátám. Seminář bude zakončen písemnou zprávou, ve které budou v prioritním pořadí popsány hlavní body, jak může společnost dosáhnout souladu s novými právními předpisy.