Soulad s GDPR

Společnost GlobalSequr A/S věnuje velkou pozornost Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), avšak uvedení do souladu (compliance) znamená mnohem více než jen dodržování legislativy. Soulad vyžaduje, aby společnost měla plnou kontrolu nad tím, kde jejich data existují a jak jsou zpracována. Právě proto musí mít společnost přehled o veškerých datech a procesech. V tomto ohledu existují široké možnosti, jak tyto procesy aktualizovat a zlepšovat.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám může GlobalSequr pomoci?

Domluvte si schůzku

Tato analýza a optimalizace nabízí podstatně lepší přehled a bezproblémové zacházení s daty a řešení různých souvisejících situací. Dosažení souladu může rovněž vést k efektivnější administrativě a znatelnému snížení vašich nákladů.

Soulad s GDPR se konec konců týká bezpečnosti a bezpečnost znamená více než jen IT řešení. Bezpečnost je také úzce svázána s řízením vašich procesů a postupů, abyste vždy věděli, jak reagovat na vznikou situaci. Výhodou společnosti GlobalSequr A/S je úzká spolupráce s jednou z největších advokátních kanceláří v Dánsku WTC Advokaterne A/S. Z toho důvodu vám dokážeme nabídnout jak podporu v oblasti IT bezpečnosti, tak i zároveň kvalifikované právní poradenství při přípravě důležitých právních dokumentů.

Bonusem zlepšené ochrany dat, kterou získáte díky podrobnějším postupům, je vytvoření konkurenční výhody! Svým zákazníkům budete moci slíbit vysokou míru bezpečnosti při zpracování zákaznických dat. Soulad s GDPR vám tedy může pomoci získat ještě lepší pověst u vašich stávajících i potenciálních zákazníků.