IT bezpečnost

Věnujete pozornost úrovni vaší IT bezpečnosti?

IT – a informační bezpečnost znamená chránit znalosti a procesy, které jsou pro obchodní činnost a existenci firmy nepostradatelné. Pro většinu společností může být velmi složité získat potřebný přehled o aktuálním stavu bezpečnosti vlastními silami a učinit tak správná rozhodnutí pro zajištění vyžadovaného stupně bezpečnosti.

Strategie a plánování

Získejte přehled o aktuální bezpečnostní situaci svých IT systémů prostřednictvím našeho pečlivého posouzení bezpečnosti a rizik a následného vytvoření analýzy rizik. Politika IT bezpečnosti je v dnešní době podstatným nástrojem vašeho podnikání.

Nastavení a implementace

Provedeme analýzu vašich obchodních postupů od vedení až na nejnižší úroveň a poskytneme podporu v různých stádiích, abychom mohli nastavit politiku IT bezpečnosti společnosti a připravit ji ke schválení ze strany vedení.

Chraňte svoje know-how prostřednictvím IT bezpečnosti

Pro většinu společností představuje zavedení „té správné“ úrovně bezpečnosti napříč organizací a dosažení zamýšlených účinků velkou výzvu.

Dosažení účinného zlepšení

Způsob práce společnosti GlobalSequr A/S s IT a informační bezpečností je založen na uceleném přístupu. Zaměřujeme se jak na obchodně orientované operace a vývoj, tak i na zajištění provozní stability zákazníků. Cílem našich řešení je zajistit co nejlepší IT a informační bezpečnost v rámci stanovených limitů – a to zejména díky účinnému vylepšení stávajících systémů.